Bakamol Syrup บาคามอลไซรัป
฿70฿90
QuantityOnly 5 left!
1

An Image

Health&Care

105 items sold

Go to shop


Description

BAKAMOL SYRUP บาคามอล ไซรัพ พาราเซตามอล ยาน้ำลดไข้ บรรเทาปวด แก้ไข้เด็ก รสสตรอเบอร์รี่ผสมลูกแพร์ สำหรับเด็ก 60 มล.


ขนาดและวิธีใช้

อายุน้อยกว่า 2 เดือนควรปรึกษาแพทย์อายุ 2-3 เดือน ที่มีน้ำหนัก 4-6 กก.

กินครั้งละครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มล. วันละ 1 ครั้ง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ หากจำเป็นต้องกินอีกครั้ง ห่างจากครั้งแรก อย่างน้อย 4 ชม. ถ้าไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

อายุ มากกว่า 3 เดือน

กินยาเฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้ วันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชม.

ตามขนาดยาในตาราง

– น้ำหนักตัว ตั้งแต่ 4-6กก. ครึ่งช้อน ของช้อนชาตวงยา หรือ 2.5 มิลลิลิตร ของกระบอกฉีดยา*

– น้ำหนักตัว มากกว่า 6-8กก. สามส่วนสี่ช้อน ของช้อนชาตวงยา หรือ 3.75 มิลลิลิตร ของกระบอกฉีดยา*

– น้ำหนักตัว มากกว่า 8-12กก. หนึ่งช้อน ของช้อนชาตวงยา หรือ 5 มิลลิลิตร ของกระบอกฉีดยา*

– น้ำหนักตัว มากกว่า 12-16กก. หนึ่งช้อนครึ่ง ของช้อนชาตวงยา หรือ 7.5 มิลลิลตร ของกระบอกฉีดยา*

– น้ำหนักตัว มากกว่า 12-24กก. สองช้อน ของช้อนชาตวงยา หรือ 10 มิลลิลิตร ของกระบอกฉีดยา* *หรือถ้วยตวงยา

สถานที่เก็บรักษา เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C