1/3
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2

คูปองตารางสีมงคลเฉพาะตัว

฿99 ฿499
Quantity
/ 94 items available
1
Mantra Gem
Mantra Gem
1.5K Friends

Secure payment

Description

คูปองตารางสีมงคลเฉพาะตัว

CC6601 ราคาปกติ 499 บาท โปรโมชั่นเหลือเพียง 99 บาท


คูปองสำหรับสั่งซื้อตารางสีมงคลเฉพาะตัว สำหรับเจ้าชะตาแต่ละบุคคล ตามหลักทักษามหายุค 

ขึ้นดวงชะตาทักษามหายุคโดยโหราจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และจัดทำตารางสีมงคลให้เจ้าชะตาตามดวงชะตาเฉพาะบุคคล


แน่นอนว่า ‘สี’ มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างความรู้สึกทั้งดีและไม่ดี ช่วยดึงดูดและผลักไสสิ่งต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวัตถุที่มีสีนั้นๆ มีพลังงานในตัวเองก็จะยิ่งเสริมคุณสมบัติในการดึงดูดและผลักไสได้มากขึ้น ตามหลักฟิสิกส์ควอนตัมที่อธิบายความเชื่อมโยงของพลังงานโดยไม่คำนึงถึง ตำแหน่ง แหล่งที่ และเวลา


หลักการของสีมงคล หมายถึง ‘สีที่เป็นพลัง’ ส่งเสริม สนับสนุน ดึงดูด สิ่งมงคลด้านต่างๆ เข้ามาให้ผู้ใช้สีนั้นๆ ซึ่งนั่นไม่ได้แปลว่าใช้สีอื่นที่ไม่ใช่สีมงคลไม่ได้ เพียงว่าเมื่อใดใช้สีมงคลก็จะช่วยเสริมสร้างดึงดูดพลังงานบวกในด้านต่างๆ ให้ได้ดีกว่าเวลาที่ไม่ได้ใช้สีมงคล และเมื่อพลังบวกถูกดึงดูดเข้ามาก็จะเป็นเสมือนเกราะป้องกันพลังลบ เป็นการสร้างพลังใจให้มั่นคง แข็งแกร่ง ฮึกเหิม ผลักดันให้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดี สิ่งร้ายๆ หรือไม่ดีก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันสิ่งดีๆ ก็จะถูกดึงเข้ามาหา


เมื่อใดที่เราต้องการพลังบวก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่สำคัญๆ, การไปพบปะผู้คนที่สำคัญหรืออยู่ในหมู่ผู้คนมากมาย, ช่วงเวลาที่มีความหมายในชีวิต, การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ, การไปเยือนสถานที่สำคัญ/ศักดิ์สิทธิ์, การไปสักการะ, การไปขอความช่วยเหลือ ฯลฯ โอกาสเหล่านี้ จะไม่ดีกว่าหรือ หากว่าเราได้ใช้สีมงคลเพื่อส่งเสริมตนเองให้มีพลังใจทำส่ิงเหล่านั้นให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ไม่นับว่า สีมงคลนั้นๆ ก็จะช่วยดึงดูดสิ่งที่ดี ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีให้อีกด้วย


ตารางสีมงคลนี้จะช่วยให้เจ้าชะตาสามารถเลือกใช้สีได้เหมาะกับวาระต่างๆ ทั้งที่สำคัญๆ ตลอดจนแม้กระทั่ง ในชีวิตประจำวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกๆ ด้าน เหมาะสำหรับตัวเอง บุคคลอันเป็นที่รัก หรือแม้กระทั่งสั่งให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนหรือคนรู้จัก เปรียบเสมือนเป็นการมอบสิ่งดีๆ เฉพาะตัวที่เป็นพลังบวกให้กับคนเหล่านั้น


***สิ่งสำคัญ***

การสั่งซื้อคูปองนี้ ผู้ซื้อต้องให้ข้อมูล วัน เดือน ปี และเวลาเกิด ส่งมาให้ทางโน้ต หรือช่องแชท เพื่อความแม่นยำ ถูกต้องของการขึ้นดวงชะตา โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ

การจัดส่งตารางมงคล จะส่งให้ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ ทางช่องแชท หรือ อีเมล ตามแต่ท่านจะกำหนด โดยจะใช้เวลานับจากวันที่สั่งซื้อและได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ภายในไม่เกิน 7 วันทำการ

มันตราเจมจะทำการรักษาข้อมูลทุกข้อมูลเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านและ/หรือเจ้าชะตา และจะเก็บข้อมูลไว้ให้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (หากเลยกำหนดต้องสั่งซื้อคูปองใหม่เพื่อขึ้นดวงชะตาใหม่)