มูลไส้เดือน 100% กระสอบ 20 กิโล
฿420
Quantity/ 498 items available
1

An Image

พิบูรณ์ฟาร์ม

Go to shop


Description

มูลไส้เดือนแท้100% ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมี

🎑🎑#พิบูรณ์ฟาร์ม 🎑🎑

👩‍🌾👨‍🌾ผลิตจากมูลวัวผสมรำละเอียด ปราศจากการใช้สารเคมี มาเป็นอาหารให้ไส้เดือน


✅คุณสมบัติของมูลไส้เดือน✅

-อุดมด้วยธาตุอาหาร และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ทุกชนิด 

-มูลวัวและรำที่ผ่านการย่อยด้วยไส้เดือนไส้เดือนจะมีโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ง่าย

-ทำให้ดินร่วนซุย รากฝอยแตกออกเยอะ และช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะสมสำหรับพืช

-ไม่มีสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

✅วิธีใช้มูลไส้เดือน✅

-ใช้ผสมวัสดุปลูกอย่างอื่น ในอัตรา 1:5 (มูลไส้เดือน:ดินปลูก)🌳🌳🌳

-ไม้กระถาง โรยหรือฝังดิน 1-3 ช้อนโต๊ะ ทุกๆ 7-15วัน 🌷🌷

-ผสมแปลงปลูก โรยหน้า 0.5-1กิโลกรัม/ตารางเมตร🥦🥬🍆🥕🎍🌻🌱

-การเพาะเมล็ดผัก สามารถใช้มูลไส้เดือนในการเพาะได้โดยไม่ต้องผสมดินหรือวัสดุอื่น

-ใช้ปรับสภาพน้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา 🦞🐠โดยหว่านมูลไส้เดือน100-200กิโลกรัม/ไร่

🔒วิธีการเก็บรักษามูลไส้เดือน🔒

- เก็บไว้ในที่ร่ม ☂️☂️ เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตายเเละด้อยคุณภาพ

-ระยะเวลาเก็บรักษาอยู่ที่ประมาณ3️⃣ เดือน หลังจากนี้คุณภาพของจุลลินทรีย์ในมูลไส้เดือนจะลดลงไปเรื่อยๆ แนะนำว่าไม่ควรเก็บนานเกินไป

😍😍😍😍😍


In this collection

พีทมอส คลาสแมน กระสอบ 70 ลิตร

พีทมอส คลาสแมน กระสอบ 70 ลิตร

฿650

หินภูเขาไฟ เบอร์ 00 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

หินภูเขาไฟ เบอร์ 00 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

฿500

หินภูเขาไฟ เบอร์ 01 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

หินภูเขาไฟ เบอร์ 01 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

฿500

หินภูเขาไฟ เบอร์ 03 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

หินภูเขาไฟ เบอร์ 03 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

฿500

เวอร์มิคูไลท์ วัสดุเพาะปลูกพืช เพาะกล้า รักษาความชื้นและธาตุอาหารในดิน

เวอร์มิคูไลท์ วัสดุเพาะปลูกพืช เพาะกล้า รักษาความชื้นและธาตุอาหารในดิน

฿850

เพอร์ไลท์ วัสดุปลูก ต้นกล้า แคคตัส กระบองเพชร ไม้ใบ

เพอร์ไลท์ วัสดุปลูก ต้นกล้า แคคตัส กระบองเพชร ไม้ใบ

฿700

ใบก้ามปูหมักร่อนหยาบ 20 กิโล ไม่ผสมดิน แกลบ ขี้เถา และมูลสัตว์

ใบก้ามปูหมักร่อนหยาบ 20 กิโล ไม่ผสมดิน แกลบ ขี้เถา และมูลสัตว์

฿400

หินภูเขาไฟ เบอร์ 02 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

หินภูเขาไฟ เบอร์ 02 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

฿500

ใบก้ามปูหมักร่อน ใบก้ามปูล้วน 100% กระสอบ 80 ลิตร 10 กิโล

ใบก้ามปูหมักร่อน ใบก้ามปูล้วน 100% กระสอบ 80 ลิตร 10 กิโล

฿350

ใบก้ามปูหมักร่อนหยาบ 20 กิโล ไม่ผสมดิน แกลบ ขี้เถา และมูลสัตว์

ใบก้ามปูหมักร่อนหยาบ 20 กิโล ไม่ผสมดิน แกลบ ขี้เถา และมูลสัตว์

฿440