สินค้าขายปลีก

default

22 products
  ไตรโคเดอร์ม่า

  ไตรโคเดอร์ม่า

  ฿320

  สตาร์เกิลจี ป้องกันแมลงต่างๆ นานนับเดือน

  สตาร์เกิลจี ป้องกันแมลงต่างๆ นานนับเดือน

  ฿320

  ออสโมโค้ท (Osmocote) สูตร 13-13-13 สารอาหารปุ๋ยละลายช้า สูตร 3 เดือน

  ออสโมโค้ท (Osmocote) สูตร 13-13-13 สารอาหารปุ๋ยละลายช้า สูตร 3 เดือน

  ฿250

  ใบก้ามปูหมักร่อน ใบก้ามปูล้วน 100%

  ใบก้ามปูหมักร่อน ใบก้ามปูล้วน 100%

  ฿35

  หินภูเขาไฟ เบอร์ 03 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

  หินภูเขาไฟ เบอร์ 03 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

  ฿30

  ดินปลูกแคคตัส ดินปลูกกระบองเพชร ดินพร้อมปลูก เร่งดอก ต้นอวบ รากเดินได้ดี

  ดินปลูกแคคตัส ดินปลูกกระบองเพชร ดินพร้อมปลูก เร่งดอก ต้นอวบ รากเดินได้ดี

  ฿40

  เพอร์ไลท์ วัสดุปลูก ต้นกล้า แคคตัส กระบองเพชร ไม้ใบ

  เพอร์ไลท์ วัสดุปลูก ต้นกล้า แคคตัส กระบองเพชร ไม้ใบ

  ฿30

  ขุยมะพร้าวร่อนละเอียด ไม่มีสารเทนนิน 1.6 L

  ขุยมะพร้าวร่อนละเอียด ไม่มีสารเทนนิน 1.6 L

  ฿10

  ดินปลูกออเแกนิค สูตร 1 (ดินใบก้ามปู+ขุยมะพร้าว+มูลไส้เดือน)

  ดินปลูกออเแกนิค สูตร 1 (ดินใบก้ามปู+ขุยมะพร้าว+มูลไส้เดือน)

  ฿25

  หินภูเขาไฟ เบอร์ 02 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

  หินภูเขาไฟ เบอร์ 02 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

  ฿30

  หินภูเขาไฟ เบอร์ 01 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

  หินภูเขาไฟ เบอร์ 01 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

  ฿30

  หินภูเขาไฟ เบอร์ 00 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

  หินภูเขาไฟ เบอร์ 00 หินภูเขาไฟพัมมิส วัสดุกรอง วัสดุปลูก หินโรยหน้า

  ฿30

  พีทมอส จากเยอรมัน แบ่งบรรจุ วัสดุปลูก แคคตัส เพาะต้นกล้า กระบองเพชร

  พีทมอส จากเยอรมัน แบ่งบรรจุ วัสดุปลูก แคคตัส เพาะต้นกล้า กระบองเพชร

  ฿25

  ใบก้ามปูล้วน ใบฉำฉาล้วน 1 กิโล

  ใบก้ามปูล้วน ใบฉำฉาล้วน 1 กิโล

  ฿25

  ดินพร้อมปลูก สูตร2 ดินปลูกไม้ใบ ดินโปร่ง รากเดินได้ดี

  ดินพร้อมปลูก สูตร2 ดินปลูกไม้ใบ ดินโปร่ง รากเดินได้ดี

  ฿40

  ดินญี่ปุ่น ดินอาคาดามะ akadama ไซส์s พร้อมส่ง

  ดินญี่ปุ่น ดินอาคาดามะ akadama ไซส์s พร้อมส่ง

  ฿80

  เวอร์มิคูไลท์ วัสดุเพาะปลูกพืช เพาะกล้า รักษาความชื้นและธาตุอาหารในดิน

  เวอร์มิคูไลท์ วัสดุเพาะปลูกพืช เพาะกล้า รักษาความชื้นและธาตุอาหารในดิน

  ฿20

  B1 น้ำยาเร่งราก ขนาด100 cc สำหรับตอนกิ่ง ปักชำ แช่เมล็ด เร่งการฟื้นตัวของพืช รากแตกแขนงดี

  B1 น้ำยาเร่งราก ขนาด100 cc สำหรับตอนกิ่ง ปักชำ แช่เมล็ด เร่งการฟื้นตัวของพืช รากแตกแขนงดี

  ฿35

  ใบก้ามปูหมัก ร่อนละเอียด ใบก้ามปูแท้ 100%

  ใบก้ามปูหมัก ร่อนละเอียด ใบก้ามปูแท้ 100%

  ฿30

  สแฟกนั่มมอส สแปกนั่มมอส นำเข้าจากนิวซีแลนด์ basegrow

  สแฟกนั่มมอส สแปกนั่มมอส นำเข้าจากนิวซีแลนด์ basegrow

  ฿320

  ใบก้ามปูหมักร่อนหยาบ ใบก้ามปูแท้ 100%

  ใบก้ามปูหมักร่อนหยาบ ใบก้ามปูแท้ 100%

  ฿20

  มูลไส้เดือน 100% ราคาถูก เนื้อละเอียด น้ำหนัก1กิโล

  มูลไส้เดือน 100% ราคาถูก เนื้อละเอียด น้ำหนัก1กิโล

  ฿20


Collections you may love

สินค้าฟรีค้าขนส่ง

12 products

default
default
default
default
default

สินค้าขายดี

8 products

default
default
default
default
default