AIMMURA - X || เอมมูร่า เอ็กซ์ 3 แถม 1
฿7,500฿12,000
Quantity/ 100 items available
1

An Image

หยุดมะเร็งไปกับพิมพ์

Go to shop


Description

จาก "หนัก" เป็น "เบา"

หากเรามีภูมิ

.............

"ภูมิคุ้มกัน" สำคัญกับร่างกายอย่างไร?

สำคัญมากเพราะ ภูมิคุ้มกันเปรียบเสมือนปราการด่านแรกในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย หากเรามีภูมิดี แข็งแรง ร่างกายก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคได้อย่างเป็นปกติ


ดังนั้น เราควรที่จะดูแลใส่ใจเรื่องภูมิคุ้มกันให้ดี หากภูมิดี สุขภาพของเราก็ดีด้วย

..................

AIMMURA-X นวัตกรรมงานวิจัยชีวโมเลกุล หนึ่งในผลงานของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์

สูตรเซซามีนเข้มข้น 20 เท่า **เปรียบเทียบจากสูตรออริจินัล** สำหรับการดูแลสุขภาพระดับพรีเมี่ยม ด้วยสารสกัดจากเซซามิน รำข้าวสีนิล และแป้งข้าวหอมมะลิ ที่เพิ่มคุณภาพโดดเด่นด้วยความเข้มข้นของเซซามีนบริสุทธิ์ สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบเร่งด่วน