1/4
product-carousel-0
product-carousel-1
product-carousel-2
product-carousel-3

Lysun COVID-19 Test Kit แบบก้านยาว 1 กล่อง (25 ชุดตรวจ)

฿715
Quantity
/ 288 items available
1
GHPOfficial
GHPOfficial
Description

สินค้า 1 กล่อง ประกอบด้วย


1. ตลับทดสอบ 25 ซอง

2. หลอดน้ำยาสกัดเชื้อ 25 หลอด

3. ฝาจุกหลอดน้ำยาสกัดเชื้อ 25 อัน

4. ก้านเก็บตัวอย่าง 25 อัน

5. คู่มือการใช้งาน 1 ฉบับ

6. เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ 1 ฉบับ


คุณสมบัติ


ใช้กับสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูก Nasal Swab (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ใช้เทคนิค Rapid Visual Immunoassay

รู้ผลไวใน 10 นาที

น้ำยา buffer สามารถ inactivate เชื้อก่อโรคได้

ตลับทดสอบมีแถบ Control Line ควบคุมคุณภาพ

มีสารดูดความชื้นบรรจุในซองตลับทดสอบ

ผ่านการทดสอบจาก รพ.รามาธิบดี

ผ่านการรับรองจาก อย.ไทย เลขที่ ป.ท. T6400423

ชุดตรวจได้มาตรฐาน CE Mark จากยุโรป

โรงงานได้มาตรฐาน ISO13485


การเก็บรักษา : ชุดตรวจควรเก็บรักษาในอุณหภูมิระหว่าง 2- 30 องศาเซลเซียส