ไฟสนามโซล่าร์เซลล์

ตกแต่งสวนให้สวยมีชีวิตชีวา....พร้อมให้แสงสว่างจากพลังงานธรรมชาติโดยไม่เปลืองพลังงานไฟฟ้า